Друк

Додаток 7
Зразок заяви учня
Директору
ЗНЗ «Міжнародна українська школа»
Івановій Л.В.

______________________________________
(прізвище, ім‘я, по батькові одного з батьків)
______________________________________
______________________________________
 (адреса постійного проживання)
______________________________________
(контактні телефони)
______________________________________
______________________________________
(адреса тимчасового проживання, країна, місто)
______________________________________
(контактні телефони)
______________________________________
(електронна адреса)

 


ЗАЯВА

Прошу прийняти мого/мою сина/доньку __________________________ , " ___" ____________  _____ р.н.

 (прізвище, ім‘я, по батькові)               (дата та рік народження)
для атестації за програмою _______класу в 20__/20__  навчальному році.
З порядком проведення атестації ознайомлений.

Дата ___________    Підпис _________________

Додаткова інформація :
Інформуємо, що на даний момент дитина має освіту:
 України _________  класів; інших країн ______ класів.

Зараз навчається ______________________________________________________________
             (вказати клас, навчальний заклад, в якому дитина навчається на даний час)

Підготовку до атестації предметів ________________________________________________
______________________________________________________________________________
здійснює ЗУНЗ  _______________________________________________________
   (назва закордонного українського навчального закладу, місто, країна)

Підготовку до атестації предметів ________________________________________________
______________________________________________________________________________
здійснюють вчителі Міжнародної української школи.

 

Друк

Картка обліку учня Міжнародної української школи. 

 

Дата вступу  _________________________

Прізвище, ім’я, ____________________________________________________

по батькові учня  (ПІБ) ____________________________________________________

Місце перебування ( країна, місто) _______________________________________________

Освіта отримана в Україні ______________________________________________________
    (вказати кількість класів закінчених, № школи)
    __________________________________________________________
    (область , місто, район)
Освіта, отримана в інших країнах ________________________________________________

Навчальний заклад країни перебування __________________________________________

                                                                                     ( назва, навантаження щотижневе )

Закордонний український навчальний заклад (ЗУНЗ)
_________________________________________________________________________________

Предмети, які викладаються в ЗУНЗ :_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

Причина вибору даного закладу__________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Інформація про батьків:

Батько ( ПІБ) _____________________________________________________________________

Освіта, з яких предметів можете надати допомогу___________________________________

Мати (ПІБ) _______________________________________________________________________

Освіта, з яких предметів можете надати допомогу___________________________________

Додаткова інформація:

Проблеми з опанування навчальних предметів (яких?)_______________________________

___________________________________________________________________________________

Наявність комп’ютера вдома та вміння працювати в режимі Інтернет _________________

Наявність веб-камери ___________                           Електронна адреса____________________

Участь в гуртках ____________________________________________________________________
    (назва, навантаження щотижневе)

Навчання на курсах ________________________________________________________________
    (назва, навантаження щотижневе)

Працюю ____________________________________________________________________________
    ( місце, режим роботи)

 

Педагогічний колектив

Грамоти і нагороди школи

     Грамоти і нагороди школи

М.У.Ш.

Міжнародна Українська Школа